02-04.09.2022: ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

4-9-2022: Επίσημο δείπνο για τα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. καθώς και για έναν αντιπρόσωπο του κάθε σωματείου που συμμετέχει με τους φορείς της πόλης από το Δ.Σ. του ΦΟΟΦ στο τουριστικό περίπτερο του συλλόγου στις 9:30 μ.μ.